Vitajte na stránkach EmComm (Emergency Communication) - záchranný rádiokomunikačný systém

    Sme záchranná zložka Integrovaného záchranného systému v zmysle §9 ods. 1, písm. i) zákona č. 129/2002 o IZS a našou primárnou úlohou je záchrana života, zdravia, majetku a životného prostredia ako podpora základných záchranných zložiek IZS v oblasti rádiokomunikácií.

    Zabezpečujeme špecializovanú rádiovú komunikáciu pri tiesňových, krízových, mimoriadnych alebo iných situáciách. Vykonávame taktiež pátranie a vyhľadávanie po nezvestných osobách, edukáciu, výchovu mládeže a osvetu obyvateľstva v poskytovaní urgentnej predlekárskej prvej pomoci. Našou budúcnosťou sú naše deti a preto ich vzdelávame a vychovávame k rádioamatérstvu a združujeme priateľov rádiového vysielania v rádioklube OM3KLL / OM0T.

    Spolupracujeme s IZS, HaZZ, DHZ, DPO SR, PZ SR, OS SR, CO, MV SR, KZZ SR, SČK a ostatnými orgánmi samosprávy. Naši členovia sú záchranári, hasiči, kynológovia, lekári, zdravotné sestry, elektrotechnici ale i z iných rôznych profesií.

Stav darcov k 31.1.2019

Zoznam nájdete v tejto prílohe PDF.

Dary na duplexer prevádzača OM0OVT Makovica

    Vážení kamaráti, priatelia, rádioamatéri i priaznivci vysielania. Vďaka Vám sa nám už podarilo vyzbierať sumu, za ktorú sme boli schopní zrealizovať pripojenie rádioamatérskeho prevádzača OM0OVT – Makovicu do siete Zello PTT.

    Týmto ale chceme ísť ďalej v podpore nášho skvelého prevádzača pokračovaním v daroch a zabezpečiť tak kúpu 6 dutinového duplexera pre Makovicu. Na tomto prevádzači nie je inštalovaný duplexer, antény sú oddelené iba výškovo a preto sa v poslednej dobe stáva často, že preniká rušenie na jeho vstup, čo znemožňuje komunikáciu vzdialeným staniciam.

    Nebudeme tu vysvetľovať činnosť duplexera, lebo každý z nás vie, ako je potrebné takéto zariadenie. Preto sa týmto spôsobom obraciame na Vás, aby ste svojim darom podporili inštaláciu duplexera a vylepšili tak jeho parametre do budúcna. Čím viac nás bude, tým skôr sa nám podarí vyzbierať potrebnú sumu na jeho kúpu. Špičkový 6 dutinový duplexer pre odskok 600 KHz stojí približne 1200€. Je to suma, za ktorú nám tento duplexer vyrobí ATT Plus.

    Svoje dobrovoľné dary zasielajte na číslo účtu IBAN: SK0609000000000442369462 do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko, volaciu značku (ak máte) a heslo: Makovica.

Zoznam darcov bude k dispozícii na tejto webstránke, ako aj spôsob použitia vyzbieraných prostriedkov.

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Stav darcov ku dňu 19.1.2019 doplnený o:

23. Marek OM8AE – 20€
24. Peter OM0TM – 100€
25. Edo OM0RW – 20€
26. Tomo OM3PQ – 20€
27. Jaro OM0AYZ – 15€

Zoznam darcov ku dňu 9.1.2019:​

Rudo OM8ATS – 30€
Peter Terasa – 30€
Rado OM8BU – 20€
Braňo OM8WW – 20€
Lolo OM3CFE – 7,70€
Gusto OM8AGG – 30€

Samo OM8ABS – 50€
Peter OM8ACP – 10€
Marek OM8AMV – 20€
Peter OM0AGP – 20€
Jano OM8JS – 10€
Rudo OM0ATR – 40€

Jozef OM0ALE – 20€
Andrejka Soika – 30€
Stano OM8ST – 10€
Rudo OM8ATS – 10€
Marek OM8AMV – 65€

Na Zello HW a réžiu bolo použitých 150€ z celkovo vyzbieraných a poukázaných pre Martina OM8KT.

Zoznam darcov ku dňu 10.1.2019:

1. Rudo OM8ATS – 30€
2. Peter Terasa – 30€
3. Rado OM8BU – 20€
4. Denisa OM8WW – 20€
5. Lolo OM3CFE – 7,70€
6. Gusto OM8AGG – 30€
7. Samo OM8ABS – 50€
8. Dominik OM6LL – 20€
9. Palo OM3WBY – 20€
10. Peter OM8ACP – 10€
11. Marek OM8AMV – 20€

12. Peter OM0AGP – 20€
13. Edo OM0RW – 20€
14. Jano OM8JS – 10€
15. Rudo OM0ATR – 40€
16. Jozef OM0ALE – 20€
17. Andrejka Soika – 30€
18. Stano OM8ST – 10€
19. Rudo OM8ATS – 10€
20. Emil OM8AEO – 20€
21. Marek OM8AMV – 65€
22. Gusto OM8AGG – 30€

Na Zello HW a réžiu bolo použitých 150€ z celkovo vyzbieraných a poukázaných pre Martina OM8KT.