Jednou z našich partnerských spoločností je aj renomovaná firma SALTEK Slovakia, s.r.o., ktorá nám venovala niekoľko  svojich produktov. Sú to zvodiče bleskových prúdov HX – 090 N50 F/F a HX – 090 N50 F/M pre koaxiálne a anténne systémy v našom rádioklube OM3KLL. Ochrana zariadení a stavieb pred bleskami je u nás prioritou, preto inštaláciou týchto pomocníkov prispievame k ochrane našich zariadení a k zníženiu rizika počas atmosférických výbojov. Sú vhodné pre všetky anténne a koaxiálne siete v komunikačnej technike. Preto ich odporúčame každému rádioamatérovi ako aj na hasičské stanice alebo zbrojnice, kde sa nachádzajú rádiostanice.
https://www.saltek.eu/sk