Rádioklub vďaka rôznorodosti svojej členskej základne dokáže obsiahnúť:

 • KV prevádzku
 • VHF/UHF prevádzku
 • CB prevádzku
 • PMR prevádzku
 • Letecká prevádzka
 • Profesionálna hasičská prevádzka

Vybavenie rádioklubu:

 • Yaesu FT-891
 • Yaesu FT-857
 • Alinco DX-SR8
 • Icom IC-718
 • Icom 2200H
 • Yaesu FT-1900
 • Yaesu FT-1907
 • Intek M-799
 • Motorola GM350
 • Ručné rádiostanice Baofeng UV82

 • KV anténa 80, 40, 20, 15, 10m
 • VHF/UHF anténa Diamond X200
 •  5/8 CB 

Rádioklub OM3KLL združuje priateľov rádiových vĺn a vysielania. Radi medzi sebou privítame nových členov.

Kontakt: dominik.ujcek@centrum.sk