Vitajte na stránkach EmComm (Emergency Communication) - záchranný rádiokomunikačný systém

    Sme záchranná zložka Integrovaného záchranného systému v zmysle §9 ods. 1, písm. i) zákona č. 129/2002 o IZS a našou primárnou úlohou je záchrana života, zdravia, majetku a životného prostredia ako podpora základných záchranných zložiek IZS v oblasti rádiokomunikácií.

    Zabezpečujeme špecializovanú rádiovú komunikáciu pri tiesňových, krízových, mimoriadnych alebo iných situáciách. Vykonávame taktiež pátranie a vyhľadávanie po nezvestných osobách, edukáciu, výchovu mládeže a osvetu obyvateľstva v poskytovaní urgentnej predlekárskej prvej pomoci. Našou budúcnosťou sú naše deti a preto ich vzdelávame a vychovávame k rádioamatérstvu a združujeme priateľov rádiového vysielania v rádioklube OM3KLL / OM0T.

    Spolupracujeme s IZS, HaZZ, DHZ, DPO SR, PZ SR, OS SR, CO, MV SR, KZZ SR, SČK a ostatnými orgánmi samosprávy. Naši členovia sú záchranári, hasiči, kynológovia, lekári, zdravotné sestry, elektrotechnici ale i z iných rôznych profesií.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 5092 8413