Kontakty

EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém
(EmComm– emergency radiocommunication system)

Sídlo EmComm je:
Košice
IČO: 51918871

Účet EmComm je:
IBAN: SK93 0900 0000 0051 5092 8413
info@emcomm.sk

emcomm.sk@gmail.com.sk