Kontakty

EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém
(EmComm– emergency radiocommunication system)

Sídlo EmComm je:
Nemcovej 22, 040 01 Košice, Košice – Sever
IČO: 51918871

Účet EmComm je:
IBAN: SK93 0900 0000 0051 5092 8413

info@emcomm.sk

Rádioklub OM3KLL sa nachádza tu: