Dňa 28.9.2019 sme spustili do testovacej prevádzky v poradí už druhú retranslačnú stanicu (ďalej RS) pre zabezpečenie núdzovej komunikácie medzi členmi EmComm-u, zmluvnými DHZ, DHZO, Civilnou ochranou mesta Košice, zložkami Integrovaného záchranného systému prípadne medzi ďalšími subjektami, participujúcimi pri riešení krízových alebo mimoriadnych udalostí. RS je už druhá zo skupiny plánovaných. Nasledovať budú ešte 2 RS. O ich ďalšom spustení budete zavčasu informovaní.
Statickú prepäťovú ochranu riešime výrobkami firmy SALTEK ( https://www.saltek.eu/sk ). 

Ilustračné foto.