Autor admin

Počas víkendu 11. – 13.10.2019 sme spustili do testovacej prevádzky už v poradí 3. retranslačnú stanicu EmComm-u. Naše zariadenia budú predovšetkým slúžiť na zabezpečenie núdzovej komunikácie a pracovných činností EmComm-u, DHZ, DHZO, CO, IZS a iných zložiek. Touto montážou sme ukončili prvú etapu budovania núdzovej siete. Na jar budúceho roka máme v pláne rozšíriť našu […]

Čítať ďalej

Dňa 28.9.2019 sme spustili do testovacej prevádzky v poradí už druhú retranslačnú stanicu (ďalej RS) pre zabezpečenie núdzovej komunikácie medzi členmi EmComm-u, zmluvnými DHZ, DHZO, Civilnou ochranou mesta Košice, zložkami Integrovaného záchranného systému prípadne medzi ďalšími subjektami, participujúcimi pri riešení krízových alebo mimoriadnych udalostí. RS je už druhá zo skupiny plánovaných. Nasledovať budú ešte 2 […]

Čítať ďalej

Dňa 14.9.2019 sa konala v obci Soľ súťaž vo varení guláša pod názvom „Majster guláš 2019“. Za EmComm a rádioklub OM3KLL varili guláš Ing. Branislav Mika OM8WW, Denisa Petriková DiS YL – OM8WW a Mgr. Dominik Ujček OM6LL. Zúčastnených bolo 11 súťažných družstiev. Celý deň sa niesol v úžasnej priateľskej atmosfére všetkých súťažiacich. Ako konkurenti […]

Čítať ďalej

Milí turisti, predstavujeme Vám projekt, ktorého cieľom je propagovať dobrú myšlienku a prispieť tak k vyššej bezpečnosti na horách. Pretože denne navštevujú naše hory tisícky ľudí, rôzne úrazy alebo kritické situácie sú otázkou času. Jedna z možností ako pomôcť sebe alebo iným je mať kontakt s ľuďmi vo Vašom okolí. Mobilný telefón je samozrejme výborná […]

Čítať ďalej

Dňa 11.9.2019 sme spustili do testovacej prevádzky prvú retranslačnú stanicu (ďalej RS) pre zabezpečenie núdzovej komunikácie medzi členmi EmComm-u, zmluvnými DHZ, DHZO, Civilnou ochranou mesta Košice, zložkami Integrovaného záchranného systému prípadne medzi ďalšími subjektami, participujúcimi pri riešení krízových alebo mimoriadnych udalostí. RS je svojou polohou na strategickom bode, z ktorého vykrýva celé územie mesta Košice […]

Čítať ďalej

Tento víkend (2. – 3. 8. 2019) sa konalo veľké kultúrne podujatie na Domaši s názvom HIP-HOP Žije. DHZO Soľ zabezpečovala hasičskú protipožiarnu asistenciu a EmComm zasa rádiovú komunikáciu. Spojenie bolo zabezpečené pre organizátorov projektu, záchranné a bezpečnostné zložky, ktoré boli samozrejme taktiež prítomné. Vďaka dostatočnému počtu frekvencií sme vedeli zkoordinovať jednotlivé zložky do spoločného […]

Čítať ďalej

Dňa 5.7.2019 sa konalo v obci Rudlov taktické cvičenie „Ďiaľková doprava požiarnej vody“. Cvičenie bolo situované za obcou Rudlov v lesnom teréne a s prevýšením desiatok metrov. Zúčastnili sa ho jednotlivé DHZO z obcí Bystré, Petrovce, Hermanovce, Prosačov, Nižný Hrušov, Vyšný Žipov, Čičava, domáci z Rudlova a z obce Soľ boli až 2 družstvá. Veliteľom […]

Čítať ďalej

Hasičská súťaž Soľ 6/2019 Dňa 22.6.2019 v obci Soľ sa konala súťaž hasičských družstiev v hasičskom útoku. Organizátorom podujatia bol DHZ Soľ. Tejto akcie sa zúčastnil aj EmComm. Okrem súťažiacich bolo na akcii aj veľké množstvo návštevníkov, ktorým sme sa prezentovali so štábnym spojovacím vozidlom, spojovacou technikou ako aj ukážkami spojení. V zapožičaní sme mali […]

Čítať ďalej

DZH Soľ, EmComm a MDD 1.6.2019 sa oslavoval MDD v obci Soľ, ktorí organizovali dobrovoľní hasiči z DHZ Soľ za aktívnej účasti SČK a EmComm-u. Oslavy sa konali na miestnom športovom ihrisku, kde čakali na deti rôzne zábavno-súťažné akcie, ukážky hasičskej techniky, hasičských vozidiel, rádiokomunikačného špeciálu ako aj praktické súťaže v hasení plamienka. Okrem všetkých […]

Čítať ďalej