Dňa 5.7.2019 sa konalo v obci Rudlov taktické cvičenie „Ďiaľková doprava požiarnej vody“. Cvičenie bolo situované za obcou Rudlov v lesnom teréne a s prevýšením desiatok metrov. Zúčastnili sa ho jednotlivé DHZO z obcí Bystré, Petrovce, Hermanovce, Prosačov, Nižný Hrušov, Vyšný Žipov, Čičava, domáci z Rudlova a z obce Soľ boli až 2 družstvá. Veliteľom zásahu bol Ján Šopiak – veliteľ DHZO Soľ a prítomní bol aj komisár z OR HaZZ Vranov nad Topľou. Cvičenia sa samozrejme zúčastnil aj EmComm s rádioklubom OM3KLL, ktorí zabezpečovali spojenie medzi jednotlivými zasahujúcimi družstvami ako aj veliteľské zázemie prostredníctvom štábneho rádiokomunikačného vozidla Praga V3S. Rádiová komunikácia prebiehala na kanáloch č. 4 a 6 frekvenciách HaZZ ako aj na frekvenciách EmComm-u. K dispozícii bola pripravená aj retranslačná stanica pre prípad, že by priame spojenie pre veľkú vzdialenosť alebo členitosť terénu zlyhala. Všetky rádiostanice boli samozrejme vopred pripravené a naprogramované tak, že stačilo len v prípade potreby a na povel veliteľa zásahu len prepnúť kanál na rádiostanici a prevádzka by bola obnovená v 100% kvalite cez retranslačnú stanicu. Počas cvičenia sa vykonávali aj rádioamatérske spojenia na pásmach krátkych vĺn (KV – 7MHz, 14MHz), VHF a UHF. Celé taktické cvičenie prebiehalo ukážkovo, rýchlo a hlavne bez akéhokoľvek úrazu. Na záver cvičenia bolo vyhodnotenie, kde sa dohodla spolupráca medzi EmComm-om a zúčastnenými DHZO a prisľúbená pomoc pri nadchádzajúcom vybavovaní žiadostí a povolení na P HaZZ a ÚpREKaPS. Starosta hostiteľskej obce Rudlov poďakoval všetkým zúčastneným DHZO a prisľúbil pravidelnú účasť na všetkých ďalších operatívno-taktických cvičeniach.