Tento víkend (2. – 3. 8. 2019) sa konalo veľké kultúrne podujatie na Domaši s názvom HIP-HOP Žije. DHZO Soľ zabezpečovala hasičskú protipožiarnu asistenciu a EmComm zasa rádiovú komunikáciu. Spojenie bolo zabezpečené pre organizátorov projektu, záchranné a bezpečnostné zložky, ktoré boli samozrejme taktiež prítomné. Vďaka dostatočnému počtu frekvencií sme vedeli zkoordinovať jednotlivé zložky do spoločného komunikačného centra a následne menežovať tok informácií. Na spomínanej akcii sme sa zviditeľnili nie len hasičskú šikovnosť ale aj vzájomnú spoluprácu DHZO Soľ s EmComm-om a rádioklubom OM3KLL. Z dvojdňovej akcie sme vykonávali taktiež spojenia aj na krátkych vlnách. Všetky zúčastnené zložky zaujal náš spojovací špeciál P V3S hlavne svojim vybavením a energetickou sebestačnosťou. Prinášame Vám niekoľko krátkych postrehov z akcie: