V dňoch 18.5. – 26.5.2019 prebehla základná príprava členov hasičských jednotiek, ktorej sa zúčastnili aj členovia EmComm-u. Týmto získavame vedomosti a zručnosti v hasičskej odbornosti a po úspešnom absolvovaní sme tak plnohodnotní hasiči. Prioritou EmComm-u je zabezpečiť našim partnerským hasičským jednotkám čo najkvalitnejšie spojenie počas zásahov. Všetko napreduje podľa plánu.