Dňa 14.9.2019 sa konala v obci Soľ súťaž vo varení guláša pod názvom „Majster guláš 2019“. Za EmComm a rádioklub OM3KLL varili guláš Ing. Branislav Mika OM8WW, Denisa Petriková DiS YL – OM8WW a Mgr. Dominik Ujček OM6LL. Zúčastnených bolo 11 súťažných družstiev. Celý deň sa niesol v úžasnej priateľskej atmosfére všetkých súťažiacich. Ako konkurenti vo varení boli aj naši partneri v záchranných činnostiach z DHZ Soľ – dobrovoľní hasiči, ako aj členky z ÚO SČK ( územná organizácia Slovenského Červeného Kríža). Všetci zúčastnení boli odmenení starostom obce Soľ Ing. Jozefom Bertom. Ďakujeme všetkým kamarátom, priateľom a známym za úžasne prežitý deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.