DZH Soľ, EmComm a MDD

1.6.2019 sa oslavoval MDD v obci Soľ, ktorí organizovali dobrovoľní hasiči z DHZ Soľ za aktívnej účasti SČK a EmComm-u. Oslavy sa konali na miestnom športovom ihrisku, kde čakali na deti rôzne zábavno-súťažné akcie, ukážky hasičskej techniky, hasičských vozidiel, rádiokomunikačného špeciálu ako aj praktické súťaže v hasení plamienka. Okrem všetkých atrakcií mali veľký úspech aj prenosné rádiostanice, ktoré sa deťom zapožičali k jednotlivým súťažiam ale aj ku skrývačkám. Využilo sa voľne prístupné PMR pásmo za predpísaných kritérií. Na MDD sa nadviazala spolupráca s ÚzO SČK, pričom sa dohodla budúca súčinnosť. Prinášame Vám niekoľko fotografií zo spomínaného MDD.