Niekoľkými momentkami Vám prinášame premeny nášho špeciálu. Úplná premena interiéru aj exteriéru prebehla za necelé 4 mesiace za aktívnej pomoci DHZ Soľ. Prvá oficiálna akcia s našim vozidlom bude 1.6.2019 na MDD s obci Soľ so začiatkom o 9:00 hod.. Všetci ste vítaní.


With some snapshots, we bring you our specials. Complete conversion of the interior and exterior took place in less than 4 months with the active help of DHZ Soľ. The first official event with our car will be 1.6.2019 on MDD with the village of Salt with start at 9:00 am. You are all welcome.