Dňa 11.9.2019 sme spustili do testovacej prevádzky prvú retranslačnú stanicu (ďalej RS) pre zabezpečenie núdzovej komunikácie medzi členmi EmComm-u, zmluvnými DHZ, DHZO, Civilnou ochranou mesta Košice, zložkami Integrovaného záchranného systému prípadne medzi ďalšími subjektami, participujúcimi pri riešení krízových alebo mimoriadnych udalostí. RS je svojou polohou na strategickom bode, z ktorého vykrýva celé územie mesta Košice ako aj jeho široké okolie. RS je prvá zo skupiny plánovaných pre pokrytie signálom na Východnom Slovensku. Všetky RS budú zlinkované a naraz súčasne vysielať buď v celej sieti alebo len lokálne, podľa spôsobu aktivácie. Nasledovať budú ešte 3 RS na významných kótach. O ich ďalšom spustení budete zavčasu informovaní.

Statickú prepäťovú ochranu riešime výrobkami Saltek