V dňoch 26. – 27.4.2019 sa uskutočnilo cvičenie DHZ za účelom preverenia a zdokonalenia vedomostí a zručností príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov v okrese Košice okolie. Samozrejme, že EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém bol súčasťou tohto cvičenia ako podpora rádiovej komunikácie počas cvičenia. Prvý deň cvičenia sa vykonával na blízku vzdialenosť zasahujúcich jednotiek, takže rádiové spojenie z našej strany nebolo potrebné riešiť. Ale v druhý deň cvičenia počas samotného zásahu pri likvidácii požiaru sa vplyvom anomálie prostredia vyskytla potreba nášho zásahu. Na pokyn veliteľa zásahu sme v priebehu 15 minút dokázali sprevádzkovať retranslačnú stanicu a poskytnúť druhé rádiostanice s naprogramovanými frekvenciami retranslačky. Našim rýchlym zásahom sme prispeli k obnoveniu rádiovej komunikácie zasahujúcich jednotiek. Týmto sme aj chceli poukázať na nutnosť mať vo vlastnej výbave každej DHZ takúto prenosnú retranslačnú stanicu, ktorá by dokázala preklenúť nástrahy v zasahujúcom teréne a skvalitniť tak spojenie medzi zasahujúcimi jednotkami.
Ďakujeme organizátorom cvičenia za možnosť účasti (DHZ Paňovce, DHZ Čečejovce, DHZ Ruskov a DHZ Slanec), ďakujeme O.Z.Mrak za poskytnutie rádiostaníc, našim členom a priaznivcom ako aj všetkým zúčastneným členom DHZ a skvelému tylovému zabezpečeniu v podobe skvelej stravy počas cvičenia.